Програма "Ваучери за заети лица" е наследник на схема "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ" и"АЗ МОГА" проведени в периода 2010-2015г. Програмата финансира обучение с ваучери на заети лица за получаване на професионална квалификация и чуждоезиково обучение. Ваучерите  се издават индивидуално на всяко одобрено за участие в схемата физическо лице. Обученията се провеждат в присъствена форма, не се допуска дистанционно обучение. Може да се включите в безплатно обучение по следните земеделски специалности: