Агроекология

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  АГРОЕКОЛОГ, КОД 621140
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  АГРОЕКОЛОГИЯ, КОД 6211401
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Агроеколог", специалност "Агроекология"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "АГРОЕКОЛОГИЯ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 10 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 20 уч.часа
  Модул  3 " Предприемачество " - 20 уч.часа
  Модул  4 " Английски език по професията " - 26 уч.часа
  Модул  5 " Компютърна грамотност " - 26 уч.часа
  Модул  6 " Техническо чертане " - 9 уч.часа
  Модул  7 " Трактори и автомобили " - 81 уч.часа
  Модул  8 " Почвознание " - 60 уч.часа
  Модул  9 " Основи на екологията " - 28 уч.часа
  Модул  10 " Растениевъдство " - 20 уч.часа
  Модул  11 " Животновъдство " - 71 уч.часа
  Модул  12 " Агроекология " - 78 уч.часа
  Модул  13 " Биологично животновъдство " - 59 уч.часа
  Модул  14 " Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда  " - 26 уч.часа
  Модул  15 " Биологично производство на селскостопанска продукция " - 11 уч.часа
  Модул  16 " Устойчиво управление на земите " - 10 уч.часа
  Модул  17 " Микробиология " - 15 уч.часа
  Модул  18 " Аналитична химия и инструментални методи за анализ " - 13 уч.часа
  Модул  19 " Агрохимия, агроклиматология и агрометеорология " - 9 уч.часа
  Модул  20 " Екологично законодателство " - 14 уч.часа
  Модул  21 " Екологичен мониторинг  " - 73 уч.часа
  Модул  22 " Селскостопанска техника " - 58 уч.часа
  Модул  23 " Растениевъдство  " - 45 уч.часа
  Модул  24 " Работа с машинно тракторни агрегати " - 22 уч.часа
  Модул  25 " Биологично растениевъдство " - 36 уч.часа
  Модул  26 " Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите свързани със селското и горското стопанство " - 30 уч.часа
 

Модул  27 " Растителна защита " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "АГРОЕКОЛОГИЯ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

  ЗАПИШИ СЕ