Ветеринарен лаборант

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ВЕТЕРИНАРЕН ЛАБОРАНТ, КОД 640020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ЛАБОРАНТ , КОД 6400201
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Ветеринарен лаборант", специалност "Ветеринарен лаборант"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ВЕТЕРИНАРЕН ЛАБОРАНТ" обхваща придобиване на познания по здравословни и безопасни условия на труд, теория на пазарното стопанство, предприемачество, чужд език по професията, компютърна грамотност, ботаника с основи на фуражопроизводството, латински език, лабораторна техника и апаратура, животновъдство, хигиена и хранене, фармакология, микробиология, инфекциозни болести, биохимия, аналитична химия, клинична лаборатория, изкуствено осеменяване, пчеларство, паразитология, ветеринарно-санитарна експертиза на продуктите от животински произход, отглеждане на лабораторни и опитни животни.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ВЕТЕРИНАРЕН ЛАБОРАНТ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

  ЗАПИШИ СЕ