Ветеринарен техник

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК, КОД 640010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК , КОД 6400101
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Ветеринарен техник", специалност "Ветеринарен техник"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК" обхваща придобиване на познания по
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 10 уч.часа 
  Модул  2 " Икономика " - 20 уч.часа 
  Модул  3 " Предприемачество " - 20 уч.часа 
  Модул  4 " Английски език по професията " - 28 уч.часа 
  Модул  5 " Компютърна грамотност " - 28 уч.часа 
  Модул  6 " Ботаника с основи на фуражопроизводството " - 14 уч.часа 
  Модул  7 " Латински език " - 16 уч.часа 
  Модул  8 " Анатомия и физиология " - 54 уч.часа 
  Модул  9 " Животновъдство " - 20 уч.часа 
  Модул  10 " Хигиена и хранене " - 25 уч.часа 
  Модул  11 " Микробиология " - 22 уч.часа 
  Модул  12 " Фармакология и фармация " - 38 уч.часа 
  Модул  13 " Патология " - 46 уч.часа 
  Модул  14 " Пчеларство " - 21 уч.часа 
  Модул  15 " Пропедевтика на вътрешните незаразни болести " - 78 уч.часа 
  Модул  16 " Вътрешни незаразни болести " - 37 уч.часа 
  Модул  17 " Инфекциозни болести " - 53 уч.часа 
  Модул  18 " Хирургия " - 54 уч.часа 
  Модул  19 " Акушерство, репродукция и изкуствено осеменяване " - 91 уч.часа 
  Модул  20 " Паразитология " - 63 уч.часа 
  Модул  21 " Животновъдство  " - 31 уч.часа 
  Модул  22 " Хигиена и хранене  " - 47 уч.часа 
  Модул  23 " Микробиология  " - 24 уч.часа 
  Модул  24 " Дивечознание и болести по дивеча " - 30 уч.часа 
 

Модул  25 " Защита и хуманно отношение към животните " - 30 уч.часа 

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ