Земеделско стопанство

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ИКОНОМИСТ, КОД 345110
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО, КОД 3451103
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Икономист", специалност "Земеделско стопанство"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО" обхваща придобиване на познания по
  Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа 
  Модул 2 " Икономика " - 15 уч.часа 
  Модул 3 " Основи на правото. Фирмено право. Трудово право " - 15 уч.часа 
  Модул 4 " Бизнес комуникации  " - 12 уч.часа 
  Модул 5 " Предприемачество " - 15 уч.часа 
  Модул 6 " Организация на фирмената документация " - 16 уч.часа 
  Модул 7 " Английски език в професията " - 26 уч.часа 
  Модул 8 " Компютърни офис системи " - 26 уч.часа 
  Модул 9 " Икономика на предприятието " - 26 уч.часа 
  Модул 10 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 25 уч.часа 
  Модул 11 " Обща теория на статистиката " - 20 уч.часа 
  Модул 12 " Маркетинг " - 66 уч.часа 
  Модул 13 " Финанси " - 20 уч.часа 
  Модул 14 " Счетоводство на предприятието " - 131 уч.часа 
  Модул 15 " Аграрна икономика " - 26 уч.часа 
  Модул 16 " Земеделско предприятие " - 20 уч.часа 
  Модул 17 " Иновации и иновационна политика " - 42 уч.часа 
  Модул 18 " Бизнес планиране и контрол " - 26 уч.часа 
  Модул 19 " Управление на земеделска фирма " - 20 уч.часа 
  Модул 20 " Финанси на земеделското стопанство " - 20 уч.часа 
  Модул 21 " Планиране и анализ на производствената дейност в земеделското предприятие " - 90 уч.часа 
  Модул 22 " Организация на производството и труда в земеделското предприятие " - 89 уч.часа 
  Модул 23 " Проектен мениджмънт " - 85 уч.часа 
  Модул 24 " Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство  " - 20 уч.часа 
  Модул 25 " Биологично земеделие " - 20 уч.часа 
 

Модул 26 " Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието " - 20 уч.часа 

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ