Контрол на качеството и безопасност на храни

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИ И НАПИТКИ, КОД 541060
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ, КОД 5410601
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА степен по професия "Техник-технолог по качество на храни и напитки", специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Информационна техника и технологии " - 18 уч.часа
  Модул  3 " Икономика " - 10 уч.часа
  Модул  4 " Трудово-правно законодателство " - 8 уч.часа
  Модул  5 " Бизнес комуникации и мотивации в трудовата дейност " - 10 уч.часа
  Модул  6 " Предприемачество " - 20 уч.часа
  Модул  7 " Чужд език в професията " - 40 уч.часа
  Модул  8 " Машинознание " - 19 уч.часа
  Модул  9 " Електротехника и електроника " - 35 уч.часа
  Модул  10 " Автоматизация на производството " - 63 уч.часа
  Модул  11 " Хигиена на храните и хранително законодателство " - 64 уч.часа
  Модул  12 " Техническо чертане " - 38 уч.часа
  Модул  13 " Суровини и материали за производство на храни и напитки " - 20 уч.часа
  Модул  14 " Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост " - 20 уч.часа
  Модул  15 " Технологии и техника за производство на храни и напитки " - 163 уч.часа
  Модул  16 "  Хранителна химия " - 17 уч.часа
  Модул  17 " Аналитична химия с инструментални методи " - 95 уч.часа
  Модул  18 " Микробиология на храните и напитките " - 17 уч.часа
  Модул  19 " Организация и методи на технологичен контрол " - 47 уч.часа
  Модул  20 " Контрол и управление на безопасността  на храните и напитките " - 20 уч.часа
  Модул  21 " Контрол и управление на качеството на храни и напитки " - 81 уч.часа
  Модул  22 " Контрол и управление на безопасността на храните и напитките " - 27 уч.часа
  Модул  23 " Приложни програмни продукти " - 30 уч.часа
 

Модул  24 " Системи за контрол на качеството на храни и напритки НАССР " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

  ЗАПИШИ СЕ