Пчеларство

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ЖИВОТНОВЪД, КОД 621050
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ПЧЕЛАРСТВО, КОД 6210507
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Животновъд", специалност "Пчеларство"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ПЧЕЛАРСТВО" обхваща придобиване на познания по здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност, обща теория на пазарната икономика, чужд език по професията, компютърна грамотност, техническо чертане, трактори и автомобили, безопасност на движението по пътищата, анатомия и физиология, фуражопроизводство, хранене и развъждане, животновъдство, пчеларство, пчелни продукти, медоносна растителност, основи на ветеринарната медицина, селскостопанска техника, експлоатация и ремонт на земеделска техника.
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ПЧЕЛАРСТВО" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ