Растителна защита

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  РАСТЕНИЕВЪД, КОД 621030
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, КОД 6210308
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Растениевъд", специалност "Растителна защита" 
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 13 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 30 уч.часа
  Модул  3 " Предприемачество " - 25 уч.часа
  Модул  4 " Английски език по професията " - 26 уч.часа
  Модул  5 " Компютърни офис системи " - 26 уч.часа
  Модул  6 " Техническо чертане " - 14 уч.часа
  Модул  7 " Трактори и автомобили " - 76 уч.часа
  Модул  8 " Безопасност на движението по пътищата " - 14 уч.часа
  Модул  9 " Агрохимия, агроклиматология и агрометеорология " - 11 уч.часа
  Модул  10 " Агроекология и принципи на устойчиво земеделие " - 26 уч.часа
  Модул  11 " Аграрна икономика " - 22 уч.часа
  Модул  12 " Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието " - 26 уч.часа
  Модул  13 " Земеделие с почвознание " - 76 уч.часа
  Модул  14 " Ботаника " - 16 уч.часа
  Модул  15 " Растениевъдство " - 105 уч.часа
  Модул  16 " Агрохимия " - 115 уч.часа
  Модул  17 " Растителна защита " - 106 уч.часа
  Модул  18 " Експлоатация на земеделска техника " - 10 уч.часа
  Модул  19 " Селскостопанска техника " - 73 уч.часа
  Модул  20 " Работа с машинно тракторни агрегати " - 30 уч.часа
  Модул  21 " Производство на овощен посадъчен материал " - 30 уч.часа
 

Модул  22 " Биологично земеделие " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

  ЗАПИШИ СЕ