Фермер

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ФЕРМЕР, КОД 621060
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ЗЕМЕДЕЛЕЦ, КОД 6210601
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Фермер", специалност "Земеделец"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЗЕМЕДЕЛЕЦ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 10 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 15 уч.часа
  Модул  3 " Аграрна икономика " - 20 уч.часа
  Модул  4 " Предприемачество " - 20 уч.часа
  Модул  5 " Управление на земеделската фирма " - 15 уч.часа
  Модул  6 " Английски език по професията " - 22 уч.часа
  Модул  7 " Компютърна грамотност " - 22 уч.часа
  Модул  8 " Агрохимия, агроклиматология и агрометеорология " - 10 уч.часа
  Модул  9 " Агроекология и принципи на устойчиво земеделие " - 28 уч.часа
  Модул  10 " Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието " - 28 уч.часа
  Модул  11 " Трактори и автомобили " - 72 уч.часа
  Модул  12 " Основи на растениевъдството с поливно земеделие " - 22 уч.часа
  Модул  13 " Производство на растениевъдна продукция " 
  Модул  14 " Полевъдство " - 37 уч.часа
  Модул  15 " Овощарство " - 30 уч.часа
  Модул  16 " Лозарство " - 20 уч.часа
  Модул  17 " Ягодоплодни култури " - 18 уч.часа
  Модул  18 " Зеленчукови култури " - 20 уч.часа
  Модул  19 " Съхраняване и пазар на растителната продукция.  " - 18 уч.часа
  Модул  20 " Биологично производство.  " - 17 уч.часа
  Модул  21 " Животновъдство " - 18 уч.часа
  Модул  22 " Производство на животновъдна продукция "
  Модул  23 " Елементи на производствените технологии в животновъдството.  " - 24 уч.часа
  Модул  24 " Говедовъдство и биволовъдство " - 24 уч.часа
  Модул  25 " Овцевъдство и козевъдство " - 22 уч.часа
  Модул  26 " Свиневъдство " - 22 уч.часа
  Модул  27 " Птицевъдство " - 20 уч.часа
  Модул  28 " Зайцевъдство " - 18 уч.часа
  Модул  29 " Пчеларство и бубарство " - 20 уч.часа
  Модул  30 " Клане, преработка и съхранение на продукцията " - 20 уч.часа
  Модул  31 " Селскостопанска техника " - 47 уч.часа
  Модул  32 " Растениевъдство " - 56 уч.часа
  Модул  33 " Анатомия и физиология на животните " - 60 уч.часа
  Модул  34 " Работа с машинно тракторни агрегати " - 22 уч.часа
  Модул  35 " Експлоатация и ремонт на земеделска техника " - 23 уч.часа
  Модул  36 " Биологично земеделие " - 30 уч.часа
  Модул  37 " Растителна защита " - 30 уч.часа
 

Модул  38 " Производствена практика " - 60 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ЗЕМЕДЕЛЕЦ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ