Електронна търговия

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ, КОД 482040
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, КОД 4820401
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Организатор интернет приложения", специалност "Електронна търговия"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул  3 " Икономика на предприятието " - 10 уч.часа
  Модул  4 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 10 уч.часа
  Модул  5 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа
  Модул  6 " Английски език в професията " - 27 уч.часа
  Модул  7 " Компютърна грамотност " - 22 уч.часа
  Модул  8 " Икономика на търговията " - 18 уч.часа
  Модул  9 " Счетоводство на фирмата " - 117 уч.часа
  Модул  10 " Обща теория на статистиката " - 14 уч.часа
  Модул  11 " Oрганизация и управление на търговията " - 27 уч.часа
  Модул  12 " Въведение в персоналните компютри (РС) " - 13 уч.часа
  Модул  13 " Програмиране " - 35 уч.часа
  Модул  14 " Организация и техника на търговските плащания " - 27 уч.часа
  Модул  15 " Интернет базирани технологии " - 15 уч.часа
  Модул  16 " Web дизайн " - 72 уч.часа
  Модул  17 " Бази данни " - 97 уч.часа
  Модул  18 " Електронна търговия " - 129 уч.часа
  Модул  19 " Маркетинг " - 22 уч.часа
  Модул  20 " Мениджмънт " - 17 уч.часа
  Модул  21 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 10 уч.часа
  Модул  22 " Програмиране на сървърни езици за създаване на динамични интернет приложения " - 55 уч.часа
  Модул  23 " Е-маркетинг " - 70 уч.часа
 

Модул  24 " Компютърна графика и презентация " - 60 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ