Икономическо информационно осигуряване

ЗАПИШИ СЕ

  • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
  • ПРОФЕСИЯ:  ОПЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, КОД 482020
  • СПЕЦИАЛНОСТ: ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ, КОД 4820202 
  • ВТОРА  степен на професионална квалификация
  • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
  • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
  • НИВО:За начинаещи
  • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Оператор информационно осигуряване", специалност "Икономическо информационно осигуряване"
  • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" обхваща придобиване на познания по
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 15 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 15 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес комуникации " - 11 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул  6 " Английски език по професията " - 16 уч.часа
  Модул  7 " Компютърна грамотност " - 16 уч.часа
  Модул  8 " Икономика на предприятието " - 14 уч.часа
  Модул  9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 16 уч.часа
  Модул  10 " Въведение във финансите " - 12 уч.часа
  Модул  11 " Счетоводство на предприятието " - 73 уч.часа
  Модул  12 " Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация " - 38 уч.часа
  Модул  13 " Маркетинг " - 16 уч.часа
  Модул  14 " Въведение в Интернет " - 9 уч.часа
  Модул  15 " Обектно-ориентирано програмиране – PHP, SQL, JAVA " - 63 уч.часа
  Модул  16 " Програмиране на VISUAL BASIC " - 15 уч.часа
  Модул  17 " Програмиране на  С ++ и С# " - 77 уч.часа
  Модул  18 " Системи за управление на бази от данни (СУБД) " - 66 уч.часа
  Модул  19 " Софтуерни технологии " - 11 уч.часа
  Модул  20 " WEB дизайн " - 33 уч.часа
  Модул  21 " Въведение в компютърните мрежи " - 60 уч.часа

 

УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

- Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИКОНОМИЧЕСКО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ" 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ