Компютърна анимация

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  КОМПЮТЪРЕН АНИМАТОР, КОД 2013050
 • СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ, КОД 2130501 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Компютърен аниматор", специалност "Компютърна анимация"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 15 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 15 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул  6 " Чужд език по професията " - 27 уч.часа
  Модул  7 " Компютърно обучение " - 22 уч.часа
  Модул  8 " Системен, приложен и специализиран софтуер " - 11 уч.часа
  Модул  9 " Компютърни системи и техните основни компоненти " - 10 уч.часа
  Модул  10 " История на изкуството " - 10 уч.часа
  Модул  11 " Цветознание " - 10 уч.часа
  Модул  12 " Рисуване " - 12 уч.часа
  Модул  13 " Моделиране " - 10 уч.часа
  Модул  14 " Графичен дизайн и реклама " - 139 уч.часа
  Модул  15 " Основи на компютърната графика. Растерна и векторна графика. Обработка на изображенията " - 110 уч.часа
  Модул  16 " 2D и 3D компютърна графика " - 128 уч.часа
  Модул  17 " Компютърна анимация. Работа с Flash " - 105 уч.часа
  Модул  18 " Структурно програмиране " - 25 уч.часа
  Модул  19 " Обектно-ориентирано програмиране " - 30 уч.часа
  Модул  20 " WEB дизайн " - 89 уч.часа
  Модул  21 " Създаване на анимационен филм,  използвайки специализиран софтуер " - 36 уч.часа
  Модул  22 " Основи на мултимедийните технологии " - 30 уч.часа
 

Модул  23 " 3ds Max 9 " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ