Компютърна графика

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК, КОД 2013060
 • СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА, КОД 2130601 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Компютърен график", специалност "Компютърна графика"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА" обхваща придобиване на познания по
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труда " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 16 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 20 уч.часа
  Модул  4 " Предприемачество " - 18 уч.часа
  Модул  5 " Английски език по професията " - 40 уч.часа
  Модул  6 " Компютърна грамотност " - 40 уч.часа
  Модул  7 " История на изкуството " - 50 уч.часа
  Модул  8 " Рисуване и моделиране " - 80 уч.часа
  Модул  9 " Перспектива " - 30 уч.часа
  Модул  10 " Цветознание " - 25 уч.часа
  Модул  11 " Графичен дизайн и реклама. " - 55 уч.часа
  Модул  12 " Основи на компютърната графика. Растерна и векторна графика. Обработка на изображенията " - 25 уч.часа
  Модул  13 " Графични техники " - 40 уч.часа
  Модул  14 " 2D и 3D компютърна графика " - 30 уч.часа
  Модул  15 " Композиция " - 20 уч.часа
  Модул  16 " Adobe Photoshop CS " - 45 уч.часа
  Модул  17 " Coreldraw " - 47 уч.часа
  Модул  18 " Dreamweaver " - 37 уч.часа
  Модул  19 " Adobe InDesign " - 40 уч.часа
  Модул  20 " Macromedia Flash " - 37 уч.часа
  Модул  21 " AutoCAD " - 55 уч.часа
  Модул  22 " Аutodesk MAYA " - 42 уч.часа
  Модул  23 " Основи на мултимедийните технологии " - 30 уч.часа
  Модул  24 " Работа с 3ds Max " - 30 уч.часа
   
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ