Системно програмиране

ЗАПИШИ СЕ


 • НАЧАЛНА ДАТА :
  в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  СИСТЕМЕН ПРОГРАМИСТ, КОД 481020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ, КОД 4810201
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Системен програмист", специалност "Системно програмиране"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд "  9 уч.часа
  Модул  2 " Икономика  " - 15 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 15 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул  6 " Английски език в професията " - 25 уч.часа
  Модул  7 " Електротехника " - 14 уч.часа
  Модул  8 " Градивни елементи " - 17 уч.часа
  Модул  9 " Техническо чертане и документиране " - 11 уч.часа
  Модул  10 " Аналогова и цифрова схемотехника " - 16 уч.часа
  Модул  11 " Основи на информатиката " - 13 уч.часа
  Модул  12 " Аналогова и цифрова схемотехника  " - 25 уч.часа
  Модул  13 " Въведение в персоналните компютри " - 12 уч.часа
  Модул  14 " Компютърен софтуер I част - операционни системи   " - 19 уч.часа
  Модул  15 " Теория на алгоритмите и програмирането " - 21 уч.часа
  Модул  16 " Компютърни мрежи " - 58 уч.часа
  Модул  17 " Компютърен софтуер II част - МS ОFFIСЕ 2010 " - 19 уч.часа
  Модул  18 " Обектно-ориентирано програмиране  " - 22 уч.часа
  Модул  19 " Итернет програмиране " - 92 уч.часа
  Модул  20 " Програмиране на C# " - 19 уч.часа
  Модул  21 " Програмиране на асемблерни езици " - 13 уч.часа
  Модул  22 " Системи за управление на бази от данни (СУБД) " - 23 уч.часа
  Модул  23 " Вградени управляващи системи " - 43 уч.часа
  Модул  24 " Микропроцесорни системи " - 62 уч.часа
  Модул  25 " Периферни устройства " - 32 уч.часа
  Модул  26 " Програмиране и алгоритмични езици " - 90 уч.часа
  Модул  27 " Програмиране  " - 76 уч.часа
  Модул  28 " Бази данни " - 52 уч.часа
 

Модул  29 " Програмиране в Web " - 60 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ