Административно обслужване

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение 
 • ПРОФЕСИЯ:  ОФИС-СЕКРЕТАР, КОД 346020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КОД 3460201
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Офис-секретар", специалност "Административно обслужване"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 10 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 30 уч.часа
  Модул  3 " Предприемачество " - 30 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 15 уч.часа
  Модул  5 " Английски език по професията " - 58 уч.часа
  Модул  6 " Компютърна грамотност " - 19 уч.часа
  Модул  7 " Компютърен машинопис " - 45 уч.часа
  Модул  8 " Икономика на предприятието " - 20 уч.часа
  Модул  9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 19 уч.часа
  Модул  10 " Маркетинг " - 12 уч.часа
  Модул  11 " Въведение в интернет и интернет-базирани технологии в бизнеса " - 52 уч.часа
  Модул  12 " Фирмен мениджмънт " - 16 уч.часа
  Модул  13 " Устройство и функции на българската държавната администрация " - 16 уч.часа
  Модул  14 " Делова кореспонденция " - 17 уч.часа
  Модул  15 " Работа с офис техника " - 10 уч.часа
  Модул  16 " Организация на фирмената документация " - 11 уч.часа
  Модул  17 " Бизнес-етика и естетика на работната среда " - 16 уч.часа
  Модул  18 " Делова кореспонденция " - 48 уч.часа
  Модул  19 " Работа с офис-техника " - 25 уч.часа
  Модул  20 " Документационна система " - 48 уч.часа
  Модул  21 " Бизнес-етика и естетика на работната среда " - 23 уч.часа
  Модул  23 " Управление на Човешките ресурси " - 30 уч.часа
 

Модул  24 " Стенография " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ