Бизнес- администрация

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение 
 • ПРОФЕСИЯ:  ОФИС-МЕНИДЖЪР, КОД 346010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ, КОД 3460101
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Офис-мениджър", специалност "Бизнес-администрация"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 15 уч.часа
  Модул  3 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул  4 " Основи на правото. Фирмено право. Трудово право " - 15 уч.часа
  Модул  5 " Бизнес комуникации " - 12 уч.часа
  Модул  6 " Английски език в професията " - 90 уч.часа
  Модул  7 " Компютърна грамотност " - 24 уч.часа
  Модул  8 " Компютърен машинопис " - 82 уч.часа
  Модул  9 " Икономика на предприятието " - 24 уч.часа
  Модул  10 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 22 уч.часа
  Модул  11 " Маркетинг " - 24 уч.часа
  Модул  12 " Въведение в интернет и интернет базирани технологии в бизнеса " - 82 уч.часа
  Модул  13 " Фирмени финанси " - 22 уч.часа
  Модул  14 " Фирмен мениджмънт " - 25 уч.часа
  Модул  15 " Усройство и функции на Българската държавна администрация  " - 25 уч.часа
  Модул  16 " Делова кореспонденция " - 96 уч.часа
  Модул  17 " Работа с офис-техника " - 69 уч.часа
  Модул  18 " Организация на фирмената документация " - 25 уч.часа
  Модул  19 " Бизнес-етика и естетика на работната среда " - 110 уч.часа
  Модул  20 " Документационна система " - 55 уч.часа
  Модул  21 " Управление на човешките ресурси " - 30 уч.часа
 

Модул  22 " Стенография " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ