Бизнес- услуги

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  СЪТРУДНИК В БИЗНЕС-УСЛУГИ, КОД 345040
 • СПЕЦИАЛНОСТ: БИЗНЕС-УСЛУГИ, КОД 3450401
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Сътрудник в бизнес-услуги", специалност "Бизнес-услуги"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС-УСЛУГИ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 18 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 24 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес комуникации " - 12 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 18 уч.часа
  Модул  6 " Английски език по професията " - 21 уч.часа
  Модул  7 " Компютърна грамотност " - 21 уч.часа
  Модул  8 " Икономика на предприятието " - 16 уч.часа
  Модул  9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 16 уч.часа
  Модул  10 " Финанси " - 19 уч.часа
  Модул  11 " Счетоводство на предприятието " - 121 уч.часа
  Модул  12 " Въведение в интернет и интернет-базирани технологии в бизнеса " - 16 уч.часа
  Модул  13 " Компютърен машинопис " - 32 уч.часа
  Модул  14 " Маркетинг " - 20 уч.часа
  Модул  15 " Управление на фирмата " - 11 уч.часа
  Модул  16 " Делова кореспонденция " - 53 уч.часа
  Модул  17 " Бизнес планиране и контрол " - 19 уч.часа
  Модул  18 " Управление на продажбите " - 15 уч.часа
  Модул  19 " Документационна система " - 27 уч.часа
  Модул  20 " Проектен мениджмънт " - 53 уч.часа
  Модул  21 " Организация на фирмената документация " - 30 уч.часа
 

Модул  22 " Бизнес-етика и естетика на работната среда " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "БИЗНЕС-УСЛУГИ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ