Брокер на недвижими имоти

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  БРОКЕР , КОД 341030
 • СПЕЦИАЛНОСТ: НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОД 3410301 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Брокер", специалност "Недвижими имоти"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 20 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 18 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 20 уч.часа
  Модул  6 " Английски език в професията " - 33 уч.часа
  Модул  7 " Компютърна грамотност " - 25 уч.часа
  Модул  8 " Търговско и вещно право " - 36 уч.часа
  Модул  9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 26 уч.часа
  Модул  10 " Oрганизация и управление на търговията " - 37 уч.часа
  Модул  11 " Икономика на търговията " - 22 уч.часа
  Модул  12 "  Маркетинг " - 27 уч.часа
  Модул  13 " Основи на сградостроенето " - 32 уч.часа
  Модул  14 " Градоустройство " - 19 уч.часа
  Модул  15 " Основи на земеустройството " - 11 уч.часа
  Модул  16 " Електронна търговия " - 92 уч.часа
  Модул  17 " Психология на търговията " - 15 уч.часа
  Модул  18 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 11 уч.часа
  Модул  19 " Търговски операции с недвижими имоти " - 14 уч.часа
  Модул  20 " Технолотия и организация на брокерската дейност " - 35 уч.часа
  Модул  21 " Оценка на недвижими имоти " - 74 уч.часа
  Модул  22 " Е-маркетинг " - 52 уч.часа
  Модул  23 " Пазар на недвижими имоти " - 41 уч.часа
  Модул  24 " Сделки с недвижими имоти.  " - 25 уч.часа
  Модул  25 " Маркетинг на недвижими имоти.  " - 15 уч.часа
  Модул  26 " Посредници на пазара с недвижими имоти.  " - 20 уч.часа
  Модул  27 " Технология и организация на брокерската дейност " - 100 уч.часа
 

Модул  28 " Разработване на бизнес план " - 60 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ