Икономика и мениджмънт

ЗАПИШИ СЕ


 • НАЧАЛНА ДАТА :
  в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ИКОНОМИСТ , КОД 345110
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ, КОД 3451104 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа
  Модул 2 " Икономика " - 15 уч.часа
  Модул 3 " Основи на правото. Фирмено право. Трудово право " - 15 уч.часа
  Модул 4 " Бизнес комуникации " - 12 уч.часа
  Модул 5 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул 6 " Английски език в професията " - 61 уч.часа
  Модул 7 " Компютърна грамотност " - 25 уч.часа
  Модул 8 " Икономика на предприятието " - 25 уч.часа
  Модул 9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 25 уч.часа
  Модул 10 " Пари, банки и парична политика " - 15 уч.часа
  Модул 11 " Въведение в Интернет и Интернет-базирани технологии в бизнеса " - 17 уч.часа
  Модул 12 " Въведение във финансите " - 15 уч.часа
  Модул 13 " Счетоводство на предприятието " - 125 уч.часа
  Модул 14 " Обща теория на статистиката " - 17 уч.часа
  Модул 15 " Маркетинг " - 85 уч.часа
  Модул 16 " Мениджмънт " - 20 уч.часа
  Модул 17 " Финансово-стопански анализ на предприятието " - 25 уч.часа
  Модул 18 " Фондови борси и капиталови пазари " - 14 уч.часа
  Модул 19 " Управленски информационни системи " - 10 уч.часа
  Модул 20 " Делова кореспонденция " - 20 уч.часа
  Модул 21 " Фирмени финанси " - 25 уч.часа
  Модул 22 " Организация на търговията " - 30 уч.часа
  Модул 23 " Проектен мениджмънт " - 80 уч.часа
  Модул 24 " Организация и техника на търговските дейности  " - 30 уч.часа
  Модул 25 " Инвестиции и инвестиционна политика " - 30 уч.часа
  Модул 26 " Планиране и анализ на индустриалното предприятие. " - 80 уч.часа
  Модул 27 " Организация на фирмената документация " - 30 уч.часа
 

Модул 28 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ