Индустрия

ЗАПИШИ СЕ


 • НАЧАЛНА ДАТА :
  в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ИКОНОМИСТ, КОД 345120
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ИНДУСТРИЯ, КОД 3451201
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Икономист", специалност "Индустрия"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИНДУСТРИЯ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 17 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 17 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 17 уч.часа
  Модул  6 " Организация на фирмената документация " - 10 уч.часа
  Модул  7 " Английски език по професията " - 31 уч.часа
  Модул  8 " Компютърна грамотност " - 31 уч.часа
  Модул  9 " Икономика на предприятието " - 26 уч.часа
  Модул  10 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 31 уч.часа
  Модул  11 " Обща теория на статистиката " - 22 уч.часа
  Модул  12 " Маркетинг " - 26 уч.часа
  Модул  13 " Финанси " - 22 уч.часа
  Модул  14 " Икономика и организация на индустриалното предприятие " - 32 уч.часа
  Модул  15 " Иновации и иновационна политика " - 16 уч.часа
  Модул  16 " Ииндустриалното производство и околната среда " - 17 уч.часа
  Модул  17 " Индустриален маркетинг " - 18 уч.часа
  Модул  18 " Стопанска логистика " - 20 уч.часа
  Модул  19 " Финансов мениджмънт " - 15 уч.часа
  Модул  20 " Проектен мениджмънт " - 80 уч.часа
  Модул  21 " Инвестиции и инвестиционна политика " - 20 уч.часа
  Модул  22 " Планиране и анализ на индустриалното предприятие. " - 120 уч.часа
  Модул  23 " Счетоводство на предприятието " - 80 уч.часа
  Модул  24 " Индустриален мениджмънт " - 65 уч.часа
  Модул  25 " Индустриален бизнес и предприемачество " - 90 уч.часа
 

Модул  26 " Разработване на бизнес проект " - 60 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИНДУСТРИЯ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ