Малък и среден бизнес

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение 
 • ПРОФЕСИЯ:  СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС, КОД 345050
 • СПЕЦИАЛНОСТ: МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС, КОД 3450501
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 18 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Фирмено право. Трудово право " - 24 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес комуникации " - 12 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 18 уч.часа
  Модул  6 " Английски език по професията " - 20 уч.часа
  Модул  7 " Компютърна грамотност " - 20 уч.часа
  Модул  8 " Икономика на предприятието " - 15 уч.часа
  Модул  9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 15 уч.часа
  Модул  10 " Финанси " - 17 уч.часа
  Модул  11 " Счетоводство на предприятието " - 103 уч.часа
  Модул  12 " Въведение в Интернет и Интернет-базирани технологии в бизнеса " - 50 уч.часа
  Модул  13 " Маркетинг " - 66 уч.часа
  Модул  14 " Управление на фирмата " - 12 уч.часа
  Модул  15 " Делова кореспонденция " - 45 уч.часа
  Модул  16 " Бизнес планиране и контрол " - 21 уч.часа
  Модул  17 " Управление на продажбите " - 17 уч.часа
  Модул  18 " Проектен мениджмънт " - 59 уч.часа
  Модул  19 " Организация на фирмената документация " - 30 уч.часа
 

Модул  20 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ