Маркетингови проучвания

ЗАПИШИ СЕ


 • НАЧАЛНА ДАТА :
  в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение 
 • ПРОФЕСИЯ:  СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ , КОД 342020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ , КОД 3420201
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Сътрудник в маркетингови дейности", специалност "Маркетингови проучвания"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 18 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 24 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 18 уч.часа
  Модул  6 " Английски език по професията " - 18 уч.часа
  Модул  7 " Компютърна грамотност " - 18 уч.часа
  Модул  8 " Икономика на предприятието " - 15 уч.часа
  Модул  9 " Обща теория на статистиката " - 16 уч.часа
  Модул  10 " Финанси " - 13 уч.часа
  Модул  11 " Маркетинг-мениджмънт " - 16 уч.часа
  Модул  12 " Потребителско поведение " - 11 уч.часа
  Модул  13 " Маркетингови изследвания " - 54 уч.часа
  Модул  14 " Маркетингови комуникации " - 52 уч.часа
  Модул  15 " Стратегически маркетинг " - 10 уч.часа
  Модул  16 " Стратегически мениджмънт  " - 11 уч.часа
  Модул  17 " Он-лайн маркетинг " - 16 уч.часа
  Модул  18 " Марчандайзинг " - 11 уч.часа
  Модул  19 " Международен маркетинг " - 11 уч.часа
  Модул  20 " Управление на продажбите " - 58 уч.часа
  Модул  21 " Маркетинг " - 66 уч.часа
  Модул  22 " Проектен мениджмънт " - 64 уч.часа
  Модул  23 " Търговски маркетинг " - 30 уч.часа
 

Модул  24 " Бизнес-етика и естетика на работната среда " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ