Продавач- консултант

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение 
 • ПРОФЕСИЯ:  ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ, КОД 341020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ, КОД 3410201 
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Продавач-консултант", специалност "Продавач-консултант"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ" обхваща придобиване на познания по
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа 
  Модул  2 " Икономика " - 15 уч.часа 
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 18 уч.часа 
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 11 уч.часа 
  Модул  5 " Предприемачество " - 16 уч.часа 
  Модул  6 " Английски език по професията " - 53 уч.часа 
  Модул  7 " Компютърна грамотност " - 21 уч.часа 
  Модул  8 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 19 уч.часа 
  Модул  9 " Счетоводство на фирмата " - 71 уч.часа 
  Модул  10 " Oрганизация и управление на търговията " - 19 уч.часа 
  Модул  11 " Икономика на търговията " - 14 уч.часа 
  Модул  12 " Маркетинг  " - 17 уч.часа 
  Модул  13 " Стокознание " - 50 уч.часа 
  Модул  14 " Електронна търговия " - 75 уч.часа 
  Модул  15 " Делова кореспонденция " - 10 уч.часа 
  Модул  16 " Продаване и управление на продажбите " - 84 уч.часа 
  Модул  17 " Търговски маркетинг " - 9 уч.часа 
  Модул  18 " Организация и техника на търговските дейности  " - 29 уч.часа 
  Модул  19 " Психология на търговията " - 30 уч.часа 
 

Модул  20 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 30 уч.часа 

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ