Търговия

ЗАПИШИ СЕ


 • НАЧАЛНА ДАТА :
  в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ИКОНОМИСТ, КОД 345120
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТЪРГОВИЯ, КОД 3451202
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Икономист", специалност "Търговия"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ТЪРГОВИЯ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 17 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 17 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 17 уч.часа
  Модул  6 " Организация на фирмената документация " - 10 уч.часа
  Модул  7 " Английски език в професията " - 28 уч.часа
  Модул  8 " Компютърна грамотност " - 28 уч.часа
  Модул  9 " Икономика на предприятието " - 23 уч.часа
  Модул  10 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 28 уч.часа
  Модул  11 " Обща теория на статистиката " - 20 уч.часа
  Модул  12 "  Маркетинг " - 23 уч.часа
  Модул  13 " Финанси " - 20 уч.часа
  Модул  14 " Счетоводство на фирмата " - 115 уч.часа
  Модул  15 " Икономика на търговията " - 70 уч.часа
  Модул  16 " Организация на търговията " - 30 уч.часа
  Модул  17 " Управление на продажбите " - 105 уч.часа
  Модул  18 " Организация и техника на търговските плащания " - 30 уч.часа
  Модул  19 " Електронна търговия " - 85 уч.часа
  Модул  20 " Проектен мениджмънт " - 120 уч.часа
  Модул  21 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 10 уч.часа
  Модул  22 " Организация и техника на търговските дейности  " - 27 уч.часа
 

Модул  23  "Разработване на  проект"   - 60 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ТЪРГОВИЯ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ