Търговия на едро и дребно

ЗАПИШИ СЕ


 • НАЧАЛНА ДАТА :
  в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ , КОД 341040
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, КОД 3410401 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Търговски представител", специалност "Търговия на едро и дребно"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 18 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право.  " - 15 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 16 уч.часа
  Модул  6 " Aнглийски език в професията " - 28 уч.часа
  Модул  7 " Компютърно обучение " - 24 уч.часа
  Модул  8 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 24 уч.часа
  Модул  9 " Счетоводство на фирмата " - 115 уч.часа
  Модул  10 " Oрганизация и управление на търговията " - 30 уч.часа
  Модул  11 " Икономика на търговията " - 18 уч.часа
  Модул  12 " Маркетинг " - 25 уч.часа
  Модул  13 " Стокознание " - 50 уч.часа
  Модул  14 " Организация и техника на търговските плащания " - 30 уч.часа
  Модул  15 " Електронна търговия " - 87 уч.часа
  Модул  16 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 10 уч.часа
  Модул  17 " Психология на търговията " - 17 уч.часа
  Модул  18 " Делова кореспонденция " - 40 уч.часа
  Модул  19 " Продаване и управление на продажбите " - 94 уч.часа
  Модул  20 " Търговски преговори " - 95 уч.часа
  Модул  21 " Маркетинг и реклама " - 40 уч.часа
  Модул  22 " Организация и техника на търговските дейности  " - 45 уч.часа
  Модул  23 " Разработване на бизнес проект " - 60 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ