Застрахователно и осигурително дело

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение

 • ПРОФЕСИЯ: ФИНАНСИСТ, КОД 343010  
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО, КОД 3430102 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Финансист", специалност "Застрахователно и осигурително дело"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО" обхваща придобиване на придобиване на познания по 
  Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа
  Модул 2 " Икономика " - 17 уч.часа
  Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 17 уч.часа
  Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа
  Модул 5 " Предприемачество " - 17 уч.часа
  Модул 6 " Английски език в професията " - 27 уч.часа
  Модул 7 " Икономика на предприятието " - 27 уч.часа
  Модул 8 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 47 уч.часа
  Модул 9 " Пари, банки и парична политика " - 16 уч.часа
  Модул 10 " Маркетинг  " - 60 уч.часа
  Модул 11 " Въведение във финансите " - 16 уч.часа
  Модул 12 " Счетоводство на предприятието " - 95 уч.часа
  Модул 13 " Обща теория на статистиката  " - 22 уч.часа
  Модул 14 " Компютърни офис системи " - 27 уч.часа
  Модул 15 " Финансова и данъчна система " - 16 уч.часа
  Модул 16 " Застрахователно дело  " - 161 уч.часа
  Модул 17 " Осигурително дело  " - 137 уч.часа
  Модул 18 " Застрахователно и осигурително счетоводство " - 99 уч.часа
  Модул 19 " Документационна система " - 22 уч.часа
  Модул 20 " Фондови борси и капиталови пазари " - 30 уч.часа
 

Модул 21 " Валута и валутни операции " - 30 уч.часа

 

 1. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО" 

 2. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ