Митническа и данъчна администрация

ЗАПИШИ СЕ

НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение

 • ПРОФЕСИЯ: ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК, КОД 344020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, КОД 3440201 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа
  Модул  2 " Обща теория на пазарната икономика " - 17 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото.Фирмено право. Трудово право " - 17 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 17 уч.часа
  Модул  6 " Английски език в професията " - 20 уч.часа
  Модул  7 " Компютърни офис системи " - 20 уч.часа
  Модул  8 " Икономика на предприятието " - 20 уч.часа
  Модул  9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 20 уч.часа
  Модул  10 " Пари, банки и парична политика " - 15 уч.часа
  Модул  11 " Обща теория на статистиката " - 15 уч.часа
  Модул  12 " Въведение във финансите " - 15 уч.часа
  Модул  13 " Счетоводство на предприятието " - 125 уч.часа
  Модул  14 " Отчитане на външно търговските сделки " - 85 уч.часа
  Модул  15 " Стокознание " - 98 уч.часа
  Модул  16 " Международни плащания " - 68 уч.часа
  Модул  17 " Международно и данъчно законодателство " - 18 уч.часа
  Модул  18 " Финансов и данъчен контрол " - 18 уч.часа
  Модул  19 " Международна търговия " - 10 уч.часа
  Модул  20 " Организация и технология на митническата дейност " - 108 уч.часа
  Модул  21 " Организация и технология на данъчната дейност " - 117 уч.часа
  Модул  22 " Финансова и данъчна система " - 30 уч.часа
 

Модул  23 " Валута и валутен контрол " - 30 уч.часа

 

 1. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" 

 2. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ