Оперативно счетоводство

ЗАПИШИ СЕ

НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение

 • ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ , КОД 344030 
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО , КОД 3440301 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Оперативен счетоводител, специалност "Оперативно счетоводство"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО" обхваща придобиване на познания по 
  Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа
  Модул 2 " Икономика " - 17 уч.часа
  Модул 3 " Основи на правото. Фирмено право. Трудово право " - 17 уч.часа
  Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа
  Модул 5 " Предприемачество " - 17 уч.часа
  Модул 6 " Английски език в професията " - 20 уч.часа
  Модул 7 " Компютърни офис системи " - 20 уч.часа
  Модул 8 " Икономика на предприятието " - 20 уч.часа
  Модул 9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 20 уч.часа
  Модул 10 " Пари, банки, парична политика " - 13 уч.часа
  Модул 11 " Маркетинг " - 18 уч.часа
  Модул 12 " Въведение във финансите " - 13 уч.часа
  Модул 13 " Счетоводство на предприятието " - 135 уч.часа
  Модул 14 " Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация " - 78 уч.часа
  Модул 15 " Банково счетоводство " - 102 уч.часа
  Модул 16 " Бюджетно счетоводство " - 102 уч.часа
  Модул 17 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 92 уч.часа
  Модул 18 " Данъци " - 20 уч.часа
  Модул 19 " Труд, работна заплата и социално осигуряване " - 50 уч.часа
  Модул 20 " Национални счетоводни стандарти " - 25 уч.часа
  Модул 21 " Международни счетоводни стандарти и Международни стандарти за финансово отчитане " - 22 уч.часа
  Модул 22 " Финансово-стопански анализ на предприятието " - 22 уч.часа
  Модул 23 " Валутен и митнически режим " - 30 уч.часа
 

Модул 24 " Управление на фирмата " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303 

ЗАПИШИ СЕ