Финансова отчетност

ЗАПИШИ СЕ


 1. НАЧАЛНА ДАТА :
  в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 2. ПРОФЕСИЯ: ФИНАНСОВ ОТЧЕТНИК , КОД 343020 
 3. СПЕЦИАЛНОСТ: ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ , КОД 3430201 
 4. ВТОРА  степен на професионална квалификация
 5. ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 7. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 8. НИВО:За начинаещи
 9. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Финансов отчетник", специалност "Финансова отчетност"
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 20 уч.часа
  Модул  3 " Предприемачество " - 20 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 11 уч.часа
  Модул  5 " Английски език по професията " - 20 уч.часа
  Модул  6 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 19 уч.часа
  Модул  7 " Публични финанси " - 10 уч.часа
  Модул  8 " Корпоративни финанси " - 8 уч.часа
  Модул  9 " Международни финанси " - 17 уч.часа
  Модул  10 " Икономика на предприятието " - 15 уч.часа
  Модул  11 " Счетоводство на фирмата " - 96 уч.часа
  Модул  12 " Банково дело " - 22 уч.часа
  Модул  13 " Банково счетоводство " - 60 уч.часа
  Модул  14 " Застрахователно дело " - 22 уч.часа
  Модул  15 " Застрахователно счетоводство " - 56 уч.часа
  Модул  16 " Осигурително дело " - 27 уч.часа
  Модул  17 " Осигурително счетоводство " - 63 уч.часа
  Модул  18 " Управленски информационн системи " - 8 уч.часа
  Модул  19 " Компютърно счетоводство " - 38 уч.часа
 

Модул  20 " Компютърна грамотност " - 60 уч.часа

 

 1. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ" 

 2. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303 

ЗАПИШИ СЕ