Готвач

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение 
 • ПРОФЕСИЯ:  ГОТВАЧ, КОД 811070
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ, КОД 8110701
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Готвач", специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ" обхваща придобиване на познания по
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 12 уч.часа
  Модул  2 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 20 уч.часа
  Модул  3 " Икономика  " - 18 уч.часа
  Модул  4 " Предприемачество " - 18 уч.часа
  Модул  5 " Английски език по професията " - 24 уч.часа
  Модул  6 " Компютърна грамотност " - 19 уч.часа
  Модул  7 " Основи на туризма " - 14 уч.часа
  Модул  8 " Хигиена на храненето и хранително законодателство. " - 14 уч.часа
  Модул  9 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 90 уч.часа
  Модул  10 " Чужд език по професията " - 43 уч.часа
  Модул  11 " Материалознание на хранителните продукти. " - 32 уч.часа
  Модул  12 " Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. " - 16 уч.часа
  Модул  13 " Технология на кулинарната продукция. " - 64 уч.часа
  Модул  14 " Микробиология " - 14 уч.часа
  Модул  15 " Материалознание на хранителните продукти " - 43 уч.часа
  Модул  16 " Технология на кулинарната продукция " - 99 уч.часа
  Модул  17 " Организация и технология на сервирането в ресторанта " - 30 уч.часа
 

Модул  18 " Декориране на кулинарните изделия " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ