Интериорен дизайн

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР, КОД 214010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ИНТЕРИРОРЕН ДИЗАЙН, КОД 2140106 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Интериорен дизайнер", специалност "Интериорен дизайн"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН" обхваща придобиване на познания по
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 12 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 18 уч.часа
  Модул  3 " Трудово-правно законодателство " - 8 уч.часа
  Модул  4 " Предприемачество " - 10 уч.часа
  Модул  5 " Информационни технологии " - 8 уч.часа
  Модул  6 " Бизнес комуникации и мотивации в трудовата дейност " - 10 уч.часа
  Модул  7 " Чужд език по професията " - 20 уч.часа
  Модул  8 " История на изкуството " - 55 уч.часа
  Модул  9 " Рисуване  " - 18 уч.часа
  Модул  10 " Композиция " - 22 уч.часа
  Модул  11 " Перспектива " - 12 уч.часа
  Модул  12 " Цветознание " - 11 уч.часа
  Модул  13 " Учебна практика по рисуване и композиция " - 160 уч.часа
  Модул  14 " Материалознание " - 23 уч.часа
  Модул  15 " Архитектура " - 23 уч.часа
  Модул  16 " Интериорен дизайн с проект " - 205 уч.часа
  Модул  17 " Ергономия " - 11 уч.часа
  Модул  18 " Комбинаторика " - 18 уч.часа
  Модул  19 " Техническо чертане " - 22 уч.часа
  Модул  20 " Шрифт " - 18 уч.часа
  Модул  21 " Пластична анатомия " - 11 уч.часа
  Модул  22 " Компютърна графика " - 85 уч.часа
  Модул  23 " Скулптура " - 60 уч.часа
  Модул  24 " Работа с Сoreldraw " - 30 уч.часа
 

Модул  25 " Работа с  3ds Max " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ