Козметика

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА". Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение 
 • ПРОФЕСИЯ:  КОЗМЕТИК, КОД 815020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: КОЗМЕТИКА, КОД 8150201
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Козметик", специалност "Козметика"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "КОЗМЕТИКА" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул  3 " Икономика " - 15 уч.часа
  Модул  4 " Английски език по професията " - 12 уч.часа
  Модул  5 " Материалознание " - 73 уч.часа
  Модул  6 " Организация на работното място " - 25 уч.часа
  Модул  7 " Въведение в козметиката " - 30 уч.часа
  Модул  8 " Хигиена и неотложна медицинска помощ " - 30 уч.часа
  Модул  9 " Въведение в анатомията и физиологията на човека " - 24 уч.часа
  Модул  10 " Специална технология " - 308 уч.часа
  Модул  11 " Хигиена на фризьора и на работното място " - 30 уч.часа
 

Модул  12 " Ароматерапия " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "КОЗМЕТИКА" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

ЗАПИШИ СЕ