Организация на обслужване в хотелиерството

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, КОД 811020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО , КОД 8110201
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Администратор в хотелиерството", специалност "Организация на обслужването в хотелиерството"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд. " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул  3 " Икономика " - 10 уч.часа
  Модул  4 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 20 уч.часа
  Модул  5 " Бизнес комуникации " - 12 уч.часа
  Модул  6 " Английски език по професията " - 24 уч.часа
  Модул  7 " Информационни технологии в туризма. " - 24 уч.часа
  Модул  8 " Икономика на туризма " - 24 уч.часа
  Модул  9 " Маркетинг в туризма " - 67 уч.часа
  Модул  10 " Основи на туризма " - 17 уч.часа
  Модул  11 " Екология в туризма " - 13 уч.часа
  Модул  12 " Професионална етика и туристическо поведение " - 22 уч.часа
  Модул  13 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 75 уч.часа
  Модул  14 " Организация и управление на туризма. " - 26 уч.часа
  Модул  15 " Чужд език по професията " - 45 уч.часа
  Модул  16 " Технология на хотелиерското обслужване. " - 30 уч.часа
  Модул  17 " Организация и функциониране на ресторанта и кухнята " - 88 уч.часа
  Модул  18 " Организация и функциониране на преден офис " - 96 уч.часа
  Модул  19 " Технология на допълнителни дейности в туризма. " - 24 уч.часа
  Модул  20 " Туристически ресурси на България " - 22 уч.часа
  Модул  21 " Туристическа, туроператорска и агентска дейност " - 72 уч.часа
  Модул  22 " Технология на хотелиерското обслужване " - 70 уч.часа
  Модул  23 " Технология на допълнителните дейности в туризма " - 36 уч.часа
  Модул  24 " Управление на човешките ресурси в хотелиерството " - 30 уч.часа
 

Модул  25 " Охранителни мерки и безопастност в туризма " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

  ЗАПИШИ СЕ