Организация на хотелиерството

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  ХОТЕЛИЕР, КОД 811010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО, КОД 8110101 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Хотелиер", специалност "Организация на  хотелиерството"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ХОТЕЛИЕРСТВОТО" обхваща придобиване на познания по 
  Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа
  Модул 2 " Предприемачество " - 12 уч.часа
  Модул 3 " Обща теория на пазарната икономика " - 10 уч.часа
  Модул 4 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 16 уч.часа
  Модул 5 " Бизнес комуникации " - 10 уч.часа
  Модул 6 " Английски език по професията " - 69 уч.часа
  Модул 7 " Информационни технологии в туризма " - 24 уч.часа
  Модул 8 " Икономика на туризма " - 24 уч.часа
  Модул 9 " Маркетинг в хотелиерството " - 29 уч.часа
  Модул 10 " Основи на туризма " - 21 уч.часа
  Модул 11 " Екология в туризма " - 13 уч.часа
  Модул 12 " Професионална етика и туристическо поведение " - 22 уч.часа
  Модул 13 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 84 уч.часа
  Модул 14 " Организация и управление в туризма " - 25 уч.часа
  Модул 15 " Маркетинг в туризма " - 50 уч.часа
  Модул 16 " Технология на хотелиерското обслужване " - 113 уч.часа
  Модул 17 " Организация и функциониране на ресторанта и кухнята " - 103 уч.часа
  Модул 18 " Кетъринг " - 25 уч.часа
  Модул 19 " Технология на допълнителните дейности в туризма " - 73 уч.часа
  Модул 20 " Туристически ресурси на България " - 25 уч.часа
  Модул 21 " Анимация и туроператорска дейност " - 85 уч.часа
  Модул 22 " Управление на човешките ресурси в хотелиерството " - 30 уч.часа
 

Модул 23 " Алтернативни видове туризъм. " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

  ЗАПИШИ СЕ