Селски туризъм

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение 
 • ПРОФЕСИЯ:  ОРГАНИЗАТОР НА ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, КОД 812010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ , КОД 8120102
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Организатор на туристическа агентска дейност", специалност "Селски туризъм"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа
  Модул 2 " Предприемачество " - 13 уч.часа
  Модул 3 " Икономика " - 10 уч.часа
  Модул 4 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 18 уч.часа
  Модул 5 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа
  Модул 6 " Английски език по професията " - 71 уч.часа
  Модул 7 " Информационни технологии в туризма " - 25 уч.часа
  Модул 8 " Икономика на туризма " - 25 уч.часа
  Модул 9 " Маркетинг в туризма " - 82 уч.часа
  Модул 10 " Екология в туризма " - 15 уч.часа
  Модул 11 " Професионална етика и туристическо поведение " - 22 уч.часа
  Модул 12 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 86 уч.часа
  Модул 13 " Организация и управление в туризма " - 26 уч.часа
  Модул 14 " Въведение в туристическата индустрия " - 18 уч.часа
  Модул 15 " География на туризма " - 26 уч.часа
  Модул 16 " Селски туризъм " - 26 уч.часа
  Модул 17 " Традиционна кухня " - 18 уч.часа
  Модул 18 " История на материалната и духовна култура - социален бит и етнография " - 36 уч.часа
  Модул 19 " Земеделие и живодновъдство " - 13 уч.часа
  Модул 20 " Производство на екологично чисти храни и напитки " - 13 уч.часа
  Модул 21 " Туристическа, туроператорска и агентска дейност " - 22 уч.часа
  Модул 22 " Екскурзоводство и анимация " - 68 уч.часа
  Модул 23 " Настаняване и обслужване в къща за гости " - 96 уч.часа
  Модул 24 " Фолклорни празници и традиции " - 46 уч.часа
  Модул 25 " Дегустация на храни и напитки " - 46 уч.часа
  Модул 26 " Сценография, грим и костюми " - 30 уч.часа
 

Модул 27 " Охранителни мерки и безопастност в туризма " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

  ЗАПИШИ СЕ