Туристическа анимация

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  АНИМАТОР В ТУРИЗМА, КОД 812040
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ, КОД 8120402
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Аниматор в туризма", специалност "Туристическа анимация"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ" обхваща придобиване на познания по 
  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа
  Модул  2 " Икономика " - 15 уч.часа
  Модул  3 " Основи на правото. Трудово право " - 15 уч.часа
  Модул  4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа
  Модул  5 " Предприемачество " - 15 уч.часа
  Модул  6 " Английски език по професията " - 30 уч.часа
  Модул  7 " Компютърна грамотност " - 25 уч.часа
  Модул  8 " Въведение в туристическата индустрия " - 25 уч.часа
  Модул  9 " Екология в туризма " - 14 уч.часа
  Модул  10 " Професионална етика и туристическо поведение " - 15 уч.часа
  Модул  11 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 25 уч.часа
  Модул  12 " Туристически ресурси в България " - 29 уч.часа
  Модул  13 " Екскурзоводско обслужване " - 113 уч.часа
  Модул  14 " Българската държавност, култура и традиции през вековете " - 13 уч.часа
  Модул  15 " Социален бит и етнография " - 39 уч.часа
  Модул  16 " Комуникативност, общуване и сценично поведение " - 80 уч.часа
  Модул  17 " Сценография. Грим и костюми " - 40 уч.часа
  Модул  18 " Туристическа анимация " - 140 уч.часа
  Модул  19 " Технология  и организация на спортно-развлекателната дейност " - 122 уч.часа
  Модул  20 " Счетоводство и отчетност в туризма  " - 65 уч.часа
  Модул  21 " Информационни технологии в туризма. " - 30 уч.часа
 

Модул  22 " Охранителни мерки в туризма " - 30 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

  ЗАПИШИ СЕ