Хотелиерство

ЗАПИШИ СЕ

 • НАЧАЛНА ДАТА :в момента се сформират групи за обучение по специалността по схема "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА".  Може да се запишете в курса, за да ви включим в предстоящо обучение
 • ПРОФЕСИЯ:  КАМЕРИЕР, КОД 811030
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ХОТЕЛИЕРСТВО , КОД 8110301
 • ПЪРВА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 300 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Присъствена
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ПЪРВА  степен по професия "Камериер", специалност "Хотелиерство"
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ " ХОТЕЛИЕРСТВО" обхваща придобиване на познания по

 

  Модул  1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 6 уч.часа
  Модул  2 " Предприемачество " - 8 уч.часа
  Модул  3 " Икономика " - 8 уч.часа
  Модул  4 " Основи на правото. Трудово право.  " - 7 уч.часа
  Модул  5 " Бизнес-комуникации " - 4 уч.часа
  Модул  6 " Английски език по професията " - 38 уч.часа
  Модул  7 " Информационни технологии и работа с компютър " - 9 уч.часа
  Модул  8 " Хигиена на хранене и хранително законодателство " - 6 уч.часа
  Модул  9 " Професионална етика и туристическо поведение " - 5 уч.часа
  Модул  10 " Отчетни документи при камериера " - 5 уч.часа
  Модул  11 " Машини и съоръжения в хотелиерството " - 6 уч.часа
  Модул  12 " Технология на камериерското обслужване " - 68 уч.часа
  Модул  13 " Стокознание на промишлените стоки " - 10 уч.часа
 

Модул  14 " Мотивация и комуникативност " - 60 уч.часа

 

 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ХОТЕЛИЕРСТВО" 

 • ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0877/ 222-303

  ЗАПИШИ СЕ