СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ

1. Необходимо е да подадете Заявление за кандидатстване по електронен път в сайта на Агенция по заетостта на интернет адрес или на хартия лично във всяко едно Бюро по труда.Двата вида прием са само в работни дни от 8:30 до 17:00 часа. Към Заявлението се предоставят копия на документ за завършено средно образование и приложенията към него, както и копия на документи за допълнителна квалификация и преминати обучениязаверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето. В случай че искате да се обучавате и по език и професия е необходимо да попълните отделни заявления за двата вида обучение.

Образец на Заявлението за кандидатстване може да изтеглите ОТ ТУК. В частта в която посочвате вида на ОБУЧЕНИЕ по Професия е необходимо да посочите точното наименование на специалността, професията и кода по СППОО. Можете да ги намерите в нашия сайтВ частта за обучение по чужд език е необходимо да посочите вида чужд език който желаете да изучавате.

 

 2. След приключване на процеса по оценка, Бюрото по труда ви уведомява в 14 дневен срок от подаване на заявлението дали сте одобрен по начин, посочен от вас в заявлението. След получаване на одобрение в срок до 5 работни дни от уведомяването е необходимо да се явите лично в Бюрото по труда за издаване на УВЕДОМЛЕНИЕза включване в обучение.

Можете да отложите явяването си в Бюрото по труда в указания по-горе срок с още 10 работни дни след датата на изтичане на срока от 5 работни дни, като в този случай е необходимо да умедомите Бюрото по труда по телефон/ по електронна поща/с писмо за удължаване на срока за явяване.

ВАЖНО: Не се предоставя УВЕДОМЛЕНИЕ, в случай, че не се явите  в Бюрото по труда в срок до 5 работни дни и не сте извършили удължаване на срока по установения ред.

 

 3. ВАЖНО: Полученото от Бюрото по труда УВЕДОМЛЕНИЕ се представя в Учебен център „ИНФОРМА” за да бъде попълнено, след което лицето с попълнетото УВЕДОМЛЕНИЕ получава ВАУЧЕР от Бюрото по труда. Ваучера се предоставя на Учебен център „ИНФОРМА”и се сключва  ДОГОВОР за обучение.

НАПОМНЯМЕ отново че изисквания към лицата кандидатиза включване в безплатно обучение са:

- да бъдет заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование

- ако сте завършили обучение по други програми и проекти /напр. Аз мога повече, Аз мога и др./ избраното от вас обучение не трябва да съвпада със завършените предишни курсове  по професия или език. Това се проверява от Бюрото по труда в наличния при тях Регистър.

ВАЖНО: По настоящата процедура не се допускат лица придобили СТЕПЕН ОТ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.

ВАЖНО: По настоящата процедура не се допускат САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА. 

 
Повече информация за програмата може да получите на: 02 / 480 88 99; 0886 218 858; 0877 222 303; 0885 408 313; 0878 476 473, 02 / 8505645.