Консултация от експерт на Сдружение „Информа” ще Ви даде възможност да разберете дали Вашата проектна идея е реално осъществима, от коя програма би могла да получи финансиране и как на практика да се случи това. Получаването на безвъзмездно финансиране по европейски програми е свързано с редица изисквания и предпоставки.

Консултацията свързана с кандидатстване по европейските програми преминава през следните етапи:
1. Определя се подходящата за финансиране на конкретната проектна идея програма или програми.
2. Предоставя се подробна информация относно: кой и при какви условия може да кандидатства по посочената програма, размера на безвъзмездното финансиране, етапите на изплащане на финансирането, процедурата за кандидатстване, документите, които е нужно да се представят.
3. Предоставят се подробни насоки и указания за мерките, които кандидатът трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка и се набелязват конкретните стъпки, които той трябва да извърви, в процеса на подготовка на кандидатстването.

Консултацията е съобразена с конкретния казус на клиента и включва отговор на всички допълнително зададени от него въпроси.

Консултацията може да бъде предоставена чрезлична среща с наш консултант. За целта е необходимо да се свържете се с нас на телефон 02/480 88 99 0877-222-303.

Цената на консултацията е  30 лв. с ДДС.