ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

По програмата ще се обучават безработни младежи до 29 г, регистрирани в Дирекции "Бюро по труда" към Агенция по заетостта". Приоритетно ще бъдат подкрепяни безработни младежи до 29г. вкл, които: - са с основно или по-ниско образование; - са продължително безработни с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца; -са се регистрирали в ДБТ в следствие от активиране в рамките на операция "Активни". 

Ако имате одобрение от ДБТ и сте получили УВЕДОМЛЕНИЕ може да се свържете с наш консултант за уточняване на обученията които ще организираме по програмата на телефони 02 / 480 88 99; 0886 218 858; 0877 222 303; 0885 408 313; 0878 476 473, 02 / 8505645.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

cuzdezik

 

ЗАПИШИ СЕ

Ваучери за заети лица

Програма "Ваучери за заети лица"  е наследник на схема  "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ"  и"АЗ МОГА"  проведени в периода 2010-2015г. Програмата финансира обучение с ваучери на заети лица за получаване на професионална квалификация ичуждоезиково обучение. Ваучерите  се издават индивидуално на всяко одобрено за участие в схемата физическо лице. Обученията се провеждат в присъствена форма, не се допуска дистанционно обучение. Допустими за участие са:

- Лица работещи по трудово правоотношение независимо от заеманата във фирмата длъжност

- Лица със завършено основно или срадно образование;

- Не са допустими за обучение по схемата лица със завършено висше образование

- Не са допустими лица работещи в държавна или общинска администрация и нейни структури

ПЛАТЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ И ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

ЦПО към Сдружение "ИНФОРМА" предоставя възможност за записванеза  дистанционни  професионални и езикови обучения! Те ще бъдат с редуцирани цени за всички записани до 01.05.2017!Обучението по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение. Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем.Предлаганите специалности са от областта на Дизайн и програмиране, Счетоводство и финанси, Маркетинг и мениджмънт, Туризъм и Земеделие от I, II и III СПК съответно на цени от90 до 270 лв.Достъпни ще бъдат и дистанционни езиковиобученияпо Английски, Испански, Италиански и Немски –105 лв.Повече информация за специалностите може да получите на: 02 480 88 99; 0886 218 858; 0877 222 303; 0885 408 313; 0878 476 473.