Microsoft Word

Цена: 100.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
  • MICROSOFT WORD  е текстов редактор, част от Microsoft Office. Microsoft Word служи за създаване на документи като писма, бележки или доклади, или за редактиране на вече съществуващи. В документите може да бъдат вмъкнати графики, таблици, изображения и диаграми, а текстът да бъде проверен за правописни и граматически грешки. Microsoft Word позволява директно създаване и променяне на уебстраници.

   Други функции на програмата са: функцията AutoCorrect коригира правописа при въвеждане на текста или след неговото въвеждане. Това става с помощта на речник на съответния език, до който се допитва програмата по време на проверка. Има възможност и за добавяне на думи, които не присъстват в речника. Думите, които Microsoft Word смята за сгрешени, се подчертават с червена вълнообразна линия; за оформяне на списък, използвайки тиренца или поредно номериране с цифри, дроби, поредни номера,знак за запазена марка и други особени знаци и символи, функцията AutoFormat ще поставя автоматично необходимия символ по време на въвеждане; в Microsoft Office има възможност и за управление с реч;функцията AutoText служи за записване или вмъкване на често използван текст или графика. Microsoft Word предлага предварително въведени характерни изрази и фрази.

   Има възможност и за създаване и прилагане на малки фрагменти програмен код (макроси) за изпълняване на различни функции — например за форматиране или създаване на интерактивни елементи в документа. Функцията Mail Merge създава бланки за писма, пликове и етикети.

   ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО  e подходящо за хора, които никога не са работили с програмата и след завършване на обучението получават основни умения за работа с нея.

  • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, КОД 4820301            
  • СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ, КОД 4820301
  • ХОРАРИУМ: 17 уч. часа 
  • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: видео обучение посредством видео лекции и упражнения, учебни материали и тестове
  • НИВО: За начинаещи
  • СЕРТИФИКАТ: Сертификат/Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по  ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "MS WORD"
  • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение  
  • УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧАТ: 

-Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи;

-Сертификат за завършеното обучение или Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "MS WORD" в случай че обучаемото лице е предоставило сканирана диплома за завършено средно или висше образование, актуална снимка и лични данни.  

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
3 Месеца: 100 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
  • MICROSOFT WORD  е текстов редактор, част от Microsoft Office. Microsoft Word служи за създаване на документи като писма, бележки или доклади, или за редактиране на вече съществуващи. В документите може да бъдат вмъкнати графики, таблици, изображения и диаграми, а текстът да бъде проверен за правописни и граматически грешки. Microsoft Word позволява директно създаване и променяне на уебстраници.

   Други функции на програмата са: функцията AutoCorrect коригира правописа при въвеждане на текста или след неговото въвеждане. Това става с помощта на речник на съответния език, до който се допитва програмата по време на проверка. Има възможност и за добавяне на думи, които не присъстват в речника. Думите, които Microsoft Word смята за сгрешени, се подчертават с червена вълнообразна линия; за оформяне на списък, използвайки тиренца или поредно номериране с цифри, дроби, поредни номера,знак за запазена марка и други особени знаци и символи, функцията AutoFormat ще поставя автоматично необходимия символ по време на въвеждане; в Microsoft Office има възможност и за управление с реч;функцията AutoText служи за записване или вмъкване на често използван текст или графика. Microsoft Word предлага предварително въведени характерни изрази и фрази.

   Има възможност и за създаване и прилагане на малки фрагменти програмен код (макроси) за изпълняване на различни функции — например за форматиране или създаване на интерактивни елементи в документа. Функцията Mail Merge създава бланки за писма, пликове и етикети.

   ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО  e подходящо за хора, които никога не са работили с програмата и след завършване на обучението получават основни умения за работа с нея.

  • ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, КОД 4820301            
  • СПЕЦИАЛНОСТ: ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ, КОД 4820301
  • ХОРАРИУМ: 17 уч. часа 
  • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: видео обучение посредством видео лекции и упражнения, учебни материали и тестове
  • НИВО: За начинаещи
  • СЕРТИФИКАТ: Сертификат/Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по  ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "MS WORD"
  • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение  
  • УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВИДЕО ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ ПОЛУЧАТ: 

-Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, он-лайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи;

-Сертификат за завършеното обучение или Удостоверение  за професионално обучение за ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ по ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", Модул "MS WORD" в случай че обучаемото лице е предоставило сканирана диплома за завършено средно или висше образование, актуална снимка и лични данни.