Оперативно счетоводство

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 17 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Фирмено право. Трудово право " - 17 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 17 уч.часа

Модул 6 " Английски език в професията " - 20 уч.часа

Модул 7 " Компютърни офис системи " - 20 уч.часа

Модул 8 " Икономика на предприятието " - 20 уч.часа

Модул 9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 20 уч.часа

Модул 10 " Пари, банки, парична политика " - 13 уч.часа

Модул 11 " Маркетинг " - 18 уч.часа

Модул 12 " Въведение във финансите " - 13 уч.часа

Модул 13 " Счетоводство на предприятието " - 135 уч.часа

Модул 14 " Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация " - 78 уч.часа

Модул 15 " Банково счетоводство " - 102 уч.часа

Модул 16 " Бюджетно счетоводство " - 102 уч.часа

Модул 17 " Счетоводство и отчетност в туризма " - 92 уч.часа

Модул 18 " Данъци " - 20 уч.часа

Модул 19 " Труд, работна заплата и социално осигуряване " - 50 уч.часа

Модул 20 " Национални счетоводни стандарти " - 25 уч.часа

Модул 21 " Международни счетоводни стандарти и Международни стандарти за финансово отчитане " - 22 уч.часа

Модул 22 " Финансово-стопански анализ на предприятието " - 22 уч.часа

Модул 23 " Валутен и митнически режим " - 30 уч.часа

Модул 24 " Управление на фирмата " - 30 уч.часа

Модул 25 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ , КОД 344030 
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО , КОД 3440301 
 3. ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Оперативен счетоводител, специалност "Оперативно счетоводство"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.    .  
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 1. ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ , КОД 344030 
 2. СПЕЦИАЛНОСТ: ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО , КОД 3440301 
 3. ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 4. ХОРАРИУМ: 960 уч.часа
 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 6. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 7. НИВО:За начинаещи
 8. СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Оперативен счетоводител, специалност "Оперативно счетоводство"
 9. НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 10. КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.    .  
 11. УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи. 

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО" 

 12. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473