Бизнес-администрация

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 15 уч.часа

Модул 3 " Предприемачество " - 15 уч.часа

Модул 4 " Основи на правото. Фирмено право. Трудово право " - 15 уч.часа

Модул 5 " Бизнес комуникации " - 12 уч.часа

Модул 6 " Английски език в професията " - 90 уч.часа

Модул 7 " Компютърна грамотност " - 24 уч.часа

Модул 8 " Компютърен машинопис " - 82 уч.часа

Модул 9 " Икономика на предприятието " - 24 уч.часа

Модул 10 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 22 уч.часа

Модул 11 " Маркетинг " - 24 уч.часа

Модул 12 " Въведение в интернет и интернет базирани технологии в бизнеса " - 82 уч.часа

Модул 13 " Фирмени финанси " - 22 уч.часа

Модул 14 " Фирмен мениджмънт " - 25 уч.часа

Модул 15 " Усройство и функции на Българската държавна администрация " - 25 уч.часа

Модул 16 " Делова кореспонденция " - 96 уч.часа

Модул 17 " Работа с офис-техника " - 69 уч.часа

Модул 18 " Организация на фирмената документация " - 25 уч.часа

Модул 19 " Бизнес-етика и естетика на работната среда " - 110 уч.часа

Модул 20 " Документационна система " - 55 уч.часа

Модул 21 " Управление на човешките ресурси " - 30 уч.часа

Модул 22 " Стенография " - 30 уч.часа

Модул 23 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ОФИС-МЕНИДЖЪР, КОД 346010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ, КОД 3460101 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Офис-мениджър", специалност "Бизнес-администрация"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ"обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

     - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

      - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ОФИС-МЕНИДЖЪР, КОД 346010
 • СПЕЦИАЛНОСТ: БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ, КОД 3460101 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Офис-мениджър", специалност "Бизнес-администрация"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ"обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

     - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

      - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473