Икономика и мениджмънт

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 15 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Фирмено право. Трудово право " - 15 уч.часа

Модул 4 " Бизнес комуникации " - 12 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 15 уч.часа

Модул 6 " Английски език в професията " - 61 уч.часа

Модул 7 " Компютърна грамотност " - 25 уч.часа

Модул 8 " Икономика на предприятието " - 25 уч.часа

Модул 9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 25 уч.часа

Модул 10 " Пари, банки и парична политика " - 15 уч.часа

Модул 11 " Въведение в Интернет и Интернет-базирани технологии в бизнеса " - 17 уч.часа

Модул 12 " Въведение във финансите " - 15 уч.часа

Модул 13 " Счетоводство на предприятието " - 125 уч.часа

Модул 14 " Обща теория на статистиката " - 17 уч.часа

Модул 15 " Маркетинг " - 85 уч.часа

Модул 16 " Мениджмънт " - 20 уч.часа

Модул 17 " Финансово-стопански анализ на предприятието " - 25 уч.часа

Модул 18 " Фондови борси и капиталови пазари " - 14 уч.часа

Модул 19 " Управленски информационни системи " - 10 уч.часа

Модул 20 " Делова кореспонденция " - 20 уч.часа

Модул 21 " Фирмени финанси " - 25 уч.часа

Модул 22 " Организация на търговията " - 30 уч.часа

Модул 23 " Проектен мениджмънт " - 80 уч.часа

Модул 24 " Организация и техника на търговските дейности " - 30 уч.часа

Модул 25 " Инвестиции и инвестиционна политика " - 30 уч.часа

Модул 26 " Планиране и анализ на индустриалното предприятие. " - 80 уч.часа

Модул 27 " Организация на фирмената документация " - 30 уч.часа

Модул 28 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 30 уч.часа

Модул 29 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ, КОД 345110
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ, КОД 3451104 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ. 
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ, КОД 345110
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ, КОД 3451104 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Икономист", специалност "Икономика и мениджмънт"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ. 
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473