Земеделско стопанство

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 15 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Фирмено право. Трудово право " - 15 уч.часа

Модул 4 " Бизнес комуникации " - 12 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 15 уч.часа

Модул 6 " Организация на фирмената документация " - 16 уч.часа

Модул 7 " Английски език в професията " - 26 уч.часа

Модул 8 " Компютърни офис системи " - 26 уч.часа

Модул 9 " Икономика на предприятието " - 26 уч.часа

Модул 10 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 25 уч.часа

Модул 11 " Обща теория на статистиката " - 20 уч.часа

Модул 12 " Маркетинг " - 66 уч.часа

Модул 13 " Финанси " - 20 уч.часа

Модул 14 " Счетоводство на предприятието " - 131 уч.часа

Модул 15 " Аграрна икономика " - 26 уч.часа

Модул 16 " Земеделско предприятие " - 20 уч.часа

Модул 17 " Иновации и иновационна политика " - 42 уч.часа

Модул 18 " Бизнес планиране и контрол " - 26 уч.часа

Модул 19 " Управление на земеделска фирма " - 20 уч.часа

Модул 20 " Финанси на земеделското стопанство " - 20 уч.часа

Модул 21 " Планиране и анализ на производствената дейност в земеделското предприятие " - 90 уч.часа

Модул 22 " Организация на производството и труда в земеделското предприятие " - 89 уч.часа

Модул 23 " Проектен мениджмънт " - 85 уч.часа

Модул 24 " Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство " - 20 уч.часа

Модул 25 " Биологично земеделие " - 20 уч.часа

Модул 26 " Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието " - 20 уч.часа

Модул 27 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ, КОД 345110
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО, КОД 3451103 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Икономист", специалност "Земеделско стопанство"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ИКОНОМИСТ, КОД 345110
 • СПЕЦИАЛНОСТ: ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО, КОД 3451103 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Икономист", специалност "Земеделско стопанство"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473