Митническа и данъчна администрация

Цена: 270.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 7 уч.часа

Модул 2 " Обща теория на пазарната икономика " - 17 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото.Фирмено право. Трудово право " - 17 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 10 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 17 уч.часа

Модул 6 " Английски език в професията " - 20 уч.часа

Модул 7 " Компютърни офис системи " - 20 уч.часа

Модул 8 " Икономика на предприятието " - 20 уч.часа

Модул 9 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 20 уч.часа

Модул 10 " Пари, банки и парична политика " - 15 уч.часа

Модул 11 " Обща теория на статистиката " - 15 уч.часа

Модул 12 " Въведение във финансите " - 15 уч.часа

Модул 13 " Счетоводство на предприятието " - 125 уч.часа

Модул 14 " Отчитане на външно търговските сделки " - 85 уч.часа

Модул 15 " Стокознание " - 98 уч.часа

Модул 16 " Международни плащания " - 68 уч.часа

Модул 17 " Международно и данъчно законодателство " - 18 уч.часа

Модул 18 " Финансов и данъчен контрол " - 18 уч.часа

Модул 19 " Международна търговия " - 10 уч.часа

Модул 20 " Организация и технология на митническата дейност " - 108 уч.часа

Модул 21 " Организация и технология на данъчната дейност " - 117 уч.часа

Модул 22 " Финансова и данъчна система " - 30 уч.часа

Модул 23 " Валута и валутен контрол " - 30 уч.часа

Модул 24 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК, КОД 344020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, КОД 3440201 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:  02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 270 лв.
8 месеца - неограничен: 270 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК, КОД 344020
 • СПЕЦИАЛНОСТ: МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, КОД 3440201 
 • ТРЕТА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 960 уч. часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 месеца или 8 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа 
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ТРЕТА  степен по професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.
 •  УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

   - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

  - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 •   ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:  02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473