Компютърно счетоводство

Цена: 290.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  

 

 • Курсът по КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО запознава с  основни принципи при работа със счетоводни програмни продукти /МИКРОИНВЕСТ/. Ориентиран е към практически упражнения със счетоводните програми чрез въвеждане на реални примери от счетоводната практика. Разглеждат се и основните правила при работа със справки в програмите, както и изготвяне на Годишен финансов отчет, Отчети и справки за дейността на фирмата посредством използване на счетоводен софтуер.
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:Съботно-неделна / присъствен курс
 • ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 6 посещения / 3 седмици / събота и неделя / 9:00 - 13:45 
 • ХОРАРИУМ: 36 учебни часа
 • НИВО: Необходим е завършен курс по Счетоводство на предприятието или лицето да притежава необходимите познания по Счетоводство на фирмата
 • СЕРТИФИКАТ:Удостоверение за професионално обучение за част от професия "Оперативен счетоводител, специалност "Оперативно счетоводство", Модул "Компютърно счетоводство"
 • МЯСТОНА ПРОВЕЖДАНЕ:София, бул. Цар Борис III № 225А, ет.1, офис 4
 • НАЧАЛНА ДАТА : предстоящ или корпоративно обучение по заявка 
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Информационни материали и лекции по темите на курса

  - Удостоверение за професионална квалификация  за завършен курс по Компютърно счетоводство


   

Модул

Хорариум

1

Компютърно счетоводство на предприятието

40 учебни часа

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:02/ 480-88-99

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
1 Месец: 290 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

 

 • Курсът по КОМПЮТЪРНО СЧЕТОВОДСТВО запознава с  основни принципи при работа със счетоводни програмни продукти /МИКРОИНВЕСТ/. Ориентиран е към практически упражнения със счетоводните програми чрез въвеждане на реални примери от счетоводната практика. Разглеждат се и основните правила при работа със справки в програмите, както и изготвяне на Годишен финансов отчет, Отчети и справки за дейността на фирмата посредством използване на счетоводен софтуер.
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:Съботно-неделна / присъствен курс
 • ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 6 посещения / 3 седмици / събота и неделя / 9:00 - 13:45 
 • ХОРАРИУМ: 36 учебни часа
 • НИВО: Необходим е завършен курс по Счетоводство на предприятието или лицето да притежава необходимите познания по Счетоводство на фирмата
 • СЕРТИФИКАТ:Удостоверение за професионално обучение за част от професия "Оперативен счетоводител, специалност "Оперативно счетоводство", Модул "Компютърно счетоводство"
 • МЯСТОНА ПРОВЕЖДАНЕ:София, бул. Цар Борис III № 225А, ет.1, офис 4
 • НАЧАЛНА ДАТА : предстоящ или корпоративно обучение по заявка 
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

  - Информационни материали и лекции по темите на курса

  - Удостоверение за професионална квалификация  за завършен курс по Компютърно счетоводство


   

Модул

Хорариум

1

Компютърно счетоводство на предприятието

40 учебни часа

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:02/ 480-88-99