Маркетингови проучвания

Цена: 180.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 8 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 18 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 24 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 12 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 18 уч.часа

Модул 6 " Английски език по професията " - 18 уч.часа

Модул 7 " Компютърна грамотност " - 18 уч.часа

Модул 8 " Икономика на предприятието " - 15 уч.часа

Модул 9 " Обща теория на статистиката " - 16 уч.часа

Модул 10 " Финанси " - 13 уч.часа

Модул 11 " Маркетинг-мениджмънт " - 16 уч.часа

Модул 12 " Потребителско поведение " - 11 уч.часа

Модул 13 " Маркетингови изследвания " - 54 уч.часа

Модул 14 " Маркетингови комуникации " - 52 уч.часа

Модул 15 " Стратегически маркетинг " - 10 уч.часа

Модул 16 " Стратегически мениджмънт " - 11 уч.часа

Модул 17 " Он-лайн маркетинг " - 16 уч.часа

Модул 18 " Марчандайзинг " - 11 уч.часа

Модул 19 " Международен маркетинг " - 11 уч.часа

Модул 20 " Управление на продажбите " - 58 уч.часа

Модул 21 " Маркетинг " - 66 уч.часа

Модул 22 " Проектен мениджмънт " - 64 уч.часа

Модул 23 " Търговски маркетинг " - 30 уч.часа

Модул 24 " Бизнес-етика и естетика на работната среда " - 30 уч.часа

Модул 25 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ, КОД 342020 
 • СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ , КОД 3420201
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Сътрудник в маркетингови дейности", специалност "Маркетингови проучвания"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

          - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

          - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 180 лв.
3 месеца - неограничен: 180 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ:  СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ, КОД 342020 
 • СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ , КОД 3420201
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Сътрудник в маркетингови дейности", специалност "Маркетингови проучвания"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

          - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

          - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473