Продавач-консултант

Цена: 180.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 9 уч.часа

Модул 2 " Икономика " - 15 уч.часа

Модул 3 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 18 уч.часа

Модул 4 " Бизнес-комуникации " - 11 уч.часа

Модул 5 " Предприемачество " - 16 уч.часа

Модул 6 " Английски език по професията " - 53 уч.часа

Модул 7 " Компютърна грамотност " - 21 уч.часа

Модул 8 " Обща теория на счетоводната отчетност " - 19 уч.часа

Модул 9 " Счетоводство на фирмата " - 71 уч.часа

Модул 10 " Oрганизация и управление на търговията " - 19 уч.часа

Модул 11 " Икономика на търговията " - 14 уч.часа

Модул 12 " Маркетинг " - 17 уч.часа

Модул 13 " Стокознание " - 50 уч.часа

Модул 14 " Електронна търговия " - 75 уч.часа

Модул 15 " Делова кореспонденция " - 10 уч.часа

Модул 16 " Продаване и управление на продажбите " - 84 уч.часа

Модул 17 " Търговски маркетинг " - 9 уч.часа

Модул 18 " Организация и техника на търговските дейности " - 29 уч.часа

Модул 19 " Психология на търговията " - 30 уч.часа

Модул 20 " Бизнес етика и естетика на работната среда " - 30 уч.часа

Модул 21 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ, КОД 341020 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ, КОД 3410201
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Продавач-консултант", специалност "Продавач-консултант"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ. 
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

          - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

          - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
5 месеца - неограничен: 180 лв.
3 месеца - неограничен: 180 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ, КОД 341020 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ, КОД 3410201
 • ВТОРА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 660 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  3 месеца или 5 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ВТОРА  степен по професия "Продавач-консултант", специалност "Продавач-консултант"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ. 
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

          - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

          - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473