Текстообработване

Цена: 90.00 лв.

Сертификат: Трябва да завършите всички уроци
Получете достъп до всички уроци от този курс!  

Съдържание

Модул 1 " Здравословни и безопасни условия на труд " - 5 уч.часа

Модул 2 " Предприемачество " - 7 уч.часа

Модул 3 " Икономика " - 8 уч.часа

Модул 4 " Основи на правото. Трудово право. Фирмено право. " - 10 уч.часа

Модул 5 " Чужд език по професията " - 20 уч.часа

Модул 6 " Компютърни архитектури, операционни системи и мрежи " - 18 уч.часа

Модул 7 " Текстообработващи програми и електронни таблици " - 64 уч.часа

Модул 8 " Компютърен машинопис " - 14 уч.часа

Модул 9 " Презентации - създаване и представяне (работа с MS PowerPoint). " - 34 уч.часа

Модул 10 " Делова кореспонденция " - 30 уч.часа

Модул 11 " Въведение в интернет и интернет-базирани технологии в бизнеса " - 30 уч.часа

Модул 12 " Практика " - 60 уч.часа

Описание

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, КОД 482030 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ, КОД 4820301
 • ПЪРВА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 300 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  1 месеца или 3 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.    
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

          - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

          - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473

Цена

Получете достъп до всички уроци от този курс!  
Име на абонаментен план Цена
3 месеца - неограничен: 90 лв.
1 месец - неограничен: 90 лв.
Получете достъп до всички уроци от този курс!  
 • ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, КОД 482030 
 • СПЕЦИАЛНОСТ:  ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ, КОД 4820301
 • ПЪРВА  степен на професионална квалификация
 • ХОРАРИУМ: 300 уч.часа
 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  1 месеца или 3 месеца
 • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна с 24 часов неограничен достъп до електронна платформа
 • НИВО:За начинаещи
 • СЕРТИФИКАТ: Свидетелство за професионална квалификация за ПЪРВА  степен по професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване"
 • НАЧАЛНА ДАТА : до 24 часа след заплащане на таксата за обучение
 • КУРСЪТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ" обхваща придобиване на знания и умения по модули посочени в секция СЪДЪРЖАНИЕ.    
 • УЧАСТНИЦИТЕ В КУРСА ЩЕ ПОЛУЧАТ:

          - Индивидуална парола за достъп до всички информационни материали и лекции по темите на курса, онлайн тестове след всеки модул, упражнения, казуси и задачи.

          - Свидетелство за професионална квалификация  за завършено обучение по специалност "ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ" 

 • ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 02/ 480-88-99, 0886/ 218 - 858, 0888/ 476-473